O firmě

Společnost MS FOREST Group s.r.o. se zabývá převážně těžbou dřeva v lesích na palivové nebo užitkové dřevo, které jsou zakoupeny za tímto účelem. Vytěžené a zpracované dřevo nabízíme v blízkém okolí k prodeji se závozem maloodběratelům. Odběratelům nabízíme z několika druhů dřeva, v rozdělení na měkké a tvrdé dřevo podle výhřevnosti a konkrétní potřeby zákazníka.

Vedle samotného prodeje palivového dřeva nabízí společnost MS FOREST Group s.r.o. služby kompletního servisu těžebních a pěstebních prací a nákup dřevěných pelet z Polska, Běloruska a Ruska k následnému exportu do Itálie a Rakouska, včetně distribuce na českém trhu.