Recyklační poradenství

Spolupracujeme s řadou odborníků a poskytovatelů technologií na třídění a zpracování odpadů. Díky vybudované síti kontaktů se snažíme najít řešení pro všechny typy klientů od malých firem přes města, kraje a země. Naší snahou je nastavit co možná nejlepší řešení pro stále se zvyšující toky odpadů, pro které v současné chvíli chybí koncové využití.

Každému našemu klientovi věnujeme osobní přístup tak, abychom mu poskytli komplexní návrh řešení nakládání s konkrétními druhy odpadů a jejich využití. Naším cílem je opětovné využití materiálů, které by se jinak staly součástí nevyužitého, nepotřebného a v konečném důsledku škodlivého odpadu.

Naším cílem je budovat partnerské vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem, naši pozornost soustřeďujeme na projekty apcyklace, které přemění lokálně sbírané odpady na lokální recyklovatelné produkty pro další možné využití.

Recyklační poradenství
Recyklační technologie

Recyklační technologie

V současné době spolupracujeme s výrobci a provozovateli technologií na zpracování odpadu:

  • tříděného plastu a skla
  • tříděného nápojového obalu
  • tříděného papíru a plastu
  • tříděného biologického odpadu
  • gastro odpadu
  • tříděného oděvního textilu a textilu z průmyslové výroby
  • použitých pneumatik.