Prodej dřeva

PRODEJ

užitkové kulatiny, palivového dřeva, pelet a briket

Těžba dřeva

TĚŽBA

dřeva - přibližování

Kácení dřeva

KÁCENÍ

na ohrožených místech

Pěstební práce

PĚSTEBNÍ PRÁCE

a ochrana lesa

Kontejnerová doprava

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

a skladování

Objednávky štípaného dřeva

Pár slov o nás

Společnost MS FOREST Group s.r.o. se zabývá převážně těžbou dřeva v lesích na palivové nebo užitkové dřevo, které jsou zakoupeny za tímto účelem. Vytěžené a zpracované dřevo nabízíme v blízkém okolí k prodeji se závozem maloodběratelům. Odběratelům nabízíme z několika druhů dřeva, v rozdělení na měkké a tvrdé dřevo podle výhřevnosti a konkrétní potřeby zákazníka.

Vedle samotného prodeje palivového dřeva nabízí společnost MS FOREST Group s.r.o. služby kompletního servisu těžebních a pěstebních prací a nákup dřevěných pelet z Polska, Běloruska a Ruska k následnému exportu do Itálie a Rakouska, včetně distribuce na českém trhu.

Těžba a prodej dřeva
Těžba a prodej dřeva

Služby, které nabízíme

  • Prodej užitkové kulatiny
  • Prodej palivového dřeva, pelet a briket
  • Těžba dřeva - přibližování
  • Kácení na ohrožených místech
  • Pěstební práce a ochrana lesa
  • Kontejnerová doprava a skladování
  • Výroba a prodej - víceúčelových a jednorázových palet
  • Autodoprava - malo/velko objemové kontejnéry na odvoz dřeva, štěrku, písku, stavební suti, a dalších materiálu
  • Zemní práce - traktorbagrem, minibagrem, meliorační práce a údržba lesních cest